Nhảy tới nội dung

Tháng 9 - 02

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Anh nhớ
Anh nhớ nắng
Anh nhớ mưa
Anh nhớ một lúc ban trưa
Cạnh em
Anh ăn nem nướng
Ở đầu Dương Khuê
Anh nhớ
Anh nhớ đường vòng sát đê
Đường ngang một chút đi về nhà em
Anh nhớ buổi tối
Tối lên đèn
Nhớ đêm lên phố
Ăn kem Tràng Tiền
Anh nhớ
Nhớ lúc bình yên
Cạnh em bánh tráng
Giữa hàng hồ Tây
Anh nhớ những lúc lên phây
Anh nhìn, anh thấy
Rộn ràng cả tim
Rồi lúc hai đứa xem phim
Phim xem thì sợ
Lén nhìn về nhau.

Siamese cat