Nhảy tới nội dung

Cuộc sống ôi sao thật vô thường.

· 1 phút để đọc
thanhnguyen

Cuộc sống ôi sao thật vô thường.
Yên bình chẳng có chuốc đau thương.
Khép mi lệ buốt tim hồi tưởng,
Người ghét kẻ thương thật khó lường.
Ngày cũ qua rồi tiếc nuối chi?
Ôm mộng thời trai có được gì?

Ai rồi cũng phải thua mệnh khí,
Đoạn đường nào cũng khắc chữ Bi..
Có sinh ắt diệt luật của đời,
Đâu ai bất bại mãi người ơi.
Đừng nuôi vọng tưởng xa vời vợi,
Anh hùng cũng khó thoát ý trời.

Source