Nhảy tới nội dung

Không thể ngủ nổi nữa

· 1 phút để đọc
Sieg

Không thể ngủ nổi nữa
Có lẽ vì đã quen
Dù cho đã tắt đèn
Khi màn đêm chợt xuống

Không thể ngủ nổi nữa

Có lẽ vì tiếng mưa
Tiếng rì rào, buồn bã
Chốc nặng hạt, lưa thưa

Trời ngoài kia kịp sáng
Chẳng mấy lại ban ngày
Nhiều người còn ngủ ngáy
Mong một giấy ngủ say

Không còn vội kịp sáng
Chắc hẳn được nghỉ làm
Ngày Quốc Khánh Việt Nam
Tôi năm nay ảm đạm.

Source