Nhảy tới nội dung

Đông vội vàng theo ai về qua ngó

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Đông vội vàng theo ai về qua ngó
Gió lạnh lùng mang chút nhỏ tương tư
Thư tớ gửi đã quen với khước từ
Giữ được gì chút quá khứ luyến lưu.

Source