Nhảy tới nội dung

Khép đôi mi mơ về ánh mắt ấy

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Khép đôi mi mơ về ánh mắt ấy
Uống thật nhiều nhưng lòng chẳng được say
Chia tay rồi từng kỉ niệm hóa đá
Người đi mãi tới những mảnh trời xa.

Source