Nhảy tới nội dung

Bao giờ mới hết F0

· 1 phút để đọc
hocita

Bao giờ mới hết F0
Bọn trẻ nó lại lông bông ngoài đường
Rồi lại tổ lái hồ Gươm
Lượn qua lượn lại phố phường thêm vui ^^

Source