Nhảy tới nội dung

Xin chào nhau bằng câu ấm lòng !

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Xin chào nhau bằng câu ấm lòng !
Chào một buổi sáng, giữa ngày đông
Ngày xanh hoa lá còn rung động
Rung động lòng nhau, mặt trời hồng !

Bình minh lấp ló ở đằng xa

Vụt ngang màu sáng, chiếu hiên nhà
Hanh khô, đưa đẩy, đu vài cái
Hoa giấy run rẩy nắng chưa qua.

Source