Nhảy tới nội dung

Mưa tìm về bất chợt

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Mưa tìm về bất chợt
Cùng nỗi buồn xa xôi
Mưa rơi hoài mưa ngớt
Buồn ơi sao chưa vơi ?

Source