Nhảy tới nội dung

Sao lại giống bọ nẹt

· 1 phút để đọc
Sieg

Sao lại giống bọ nẹt
Vô tình chạm thấy đau
Giả sử nếu ngược lại
Có thể cầm lấy nhau

Ngoài kia bao sắc màu

Bao nhiêu điều mới lạ
Anh đi tìm cỏ lá
Em ở cạnh người ta

Nhiều khi trời gió lộng
Mưa làm ướt bộ lông
Liệu em có thấy không ?
Trong lòng này đang khóc

Kể cả đêm trằn trọc
Ngay cạnh bức tường bên
Nhiều tiếng lạ muốn quên
Cứ về khuya lại đến.

Source