Nhảy tới nội dung

Hồ tây đêm lạnh cũng chẳng thưa

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Hồ tây đêm lạnh cũng chẳng thưa
Xe cộ đan xen cũng chẳng vừa
Trở trời đêm lạnh, mùa đông đấy
Trăng rọi ngược đường, rọi cả mưa.

Ngô vừa mới nướng anh mời em

Khoai vừa cháy cạnh, cũng đen nhèm
Ngồi cạnh bên nhau, mùa đông đấy
Thủ thỉ bên mình tưởng mới quen.

Source