Nhảy tới nội dung

Đến một ngày thực tại

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Đến một ngày thực tại
Dòng chưa kịp đẩy lên
Em má trắng mặt quen
Nay đen nhèm lạ quá
Chẳng kịp đọc mật mã
Chưa kịp thấy trả lời

Nước mắt hàng rơi rơi
Gặp em vài tuần tới
Em về nơi sản xuất
Thêm quần áo thật sang
Phụ kiện cũng thẳng hàng
Như người yêu trên mạng
Em thay diện mạo mới
Nhưng lại thay lòng rồi
Kỉ niệm ngày tháng ấy
Chỉ còn trong tim tôi
Dù rằng có người mới
Mong em đừng quên tôi
Data của tôi !

Source