Nhảy tới nội dung

Đêm chơi vơi lòng đầy suy nghĩ

· 1 phút để đọc

Đêm chơi vơi lòng đầy suy nghĩ
Mọi bộn bề liệu có qua đi
Nhấc chén say nhưng nào ngờ lại tỉnh
Nhận thức hơn hiện tại hôm nay .

Lòng đã mệt , tâm đã tan

Đường ta chia đôi ngả đi về
Em trở về với cuộc sống bộn bề
Lối em về cũng ngược lối anh đi.

Ai tắt đèn cho hạnh phúc tối thui
Đã cố vui nhưng nỗi buồn vẫn tới
Duyên đôi ta tạm thời khép lại
Gặp gỡ chia li là chuyện thường tình.

Source