Nhảy tới nội dung

Vỗn dĩ với anh luôn là vậy

· 1 phút để đọc
Sieg

Vỗn dĩ với anh luôn là vậy
Cốc lẻ, bàn chải một chiếc thôi
Từ khi gặp em anh mới thấy
Cốc lẻ, bàn chải có một đôi.

Source