Nhảy tới nội dung

Này cơn gió, cơn gió!

· 1 phút để đọc

Này cơn gió, cơn gió!
Sao hôm nay vội vàng?
Lẹ làng qua ngõ nhỏ,
Còn đâu khúc thu vang?

Này tia nắng, tia nắng!

Sao hôm nay lạnh lùng?
Phải chăng hoa sữa nở
Làm cho nắng mông lung?

Này cô kiến, cô kiến!
Sao hôm nay rộn ràng?
Dưa còn chưa chín quả
Đã đòi đón xuân sang!

Rồi rét, mưa, sương giá
Lại về bên ruộng đồng.
Mùa thay lưng áo nhỏ
Trở mình cái là đông!

Source