Nhảy tới nội dung

Anh lang thang khắp chốn

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Anh lang thang khắp chốn
Kịp lớn mà chưa khôn
Em bên ai sớm tối
Mà sao vẫn cô đơn

Source