Nhảy tới nội dung

Nhớ em như hạ nhớ mùa đông

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

#sieg:
Nhớ em như hạ nhớ mùa đông
Nhớ em ngày nắng mưa cầu vồng
Bây giờ hai đứa thành xa lạ
Ngày vắng em về trong đêm giông.\

Nhớ em anh vẽ màu hoa lá
Nhớ em anh viết bản tình ca
Để khi em nhìn lại, em ngỡ
Có một người yêu em thiết tha.

#pqt
Nhớ em như hạ nhớ mùa đông
Nhớ em ngày nắng mưa cầu vồng
Nhớ em anh vẽ màu hoa lá
Nhớ em anh viết bản tình ca
Vì đâu đôi đứa thành xa lạ
Để lòng chênh vênh mỗi chiều tà
Liệu rằng một ngày em còn nhớ
Đã có người yêu em thiết tha.

Source