Nhảy tới nội dung

XMAS 2021 - HOME ALONE

· 1 phút để đọc
hocita

XMAS 2021 - HOME ALONE
Noel là gì hở nhỏ?
Anh có định nghĩa được đâu
Mà sao Noel ai cũng
Ra đường để ngắm gáy nhau\

Có phải Noel là hội
Của người áo đỏ có râu
Tên là Santa Cờ-Lút
Phát quà cho nhỏ rất lâu.

Noel là gì hở nhỏ ?
Anh có được cái gì đâu
Món quà anh vẫn còn đó
Mà nhỏ có nhận cho đâu.

Phải chăng noel là vậy
Anh chẳng thích tẹo nào đâu
Thôi đành đắp chăn đi ngủ
Món quà để phát người sau.

Source