Nhảy tới nội dung

Có đóa hoa lẻ loi trước cửa

· 1 phút để đọc
Sieg

Có đóa hoa lẻ loi trước cửa
Trong chiếc bình chứa đựng yêu thương
Ai kia vội vàng đi đường khác
Để lại mình một mớ tơ vương.

Người thương cũng hóa thành xa lạ

Trong bức ảnh không bóng người qua
Xa ngoài kia quang cảnh sẽ khác
Sẽ có người đang đứng chờ ta.

Chiếc bình có thể vẫn đứng đấy
Nhưng bản thân thì phải đứng dậy
Nỗ lực, cố gắng, yêu cuộc sống
Khát vọng, thăm ngàn vươn đó đây!

Source