Nhảy tới nội dung

Tại sao yêu mãi một người

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Tại sao yêu mãi một người
Hỏi em, em chỉ mỉm cười làm ngơ.
Ai làm ai mãi thẫn thờ,
Ngày dài mãi nhớ, tối chờ, đêm mong.
Hơn ngàn thương để trong lòng,
Thương ! Anh sao để đếm đong cho nàng.

Hôm nào cũng gặp không màng,
Ú a ú ớ, chào nàng chẳng thưa.
Yêu thầm như nắng xen mưa,
Hâm hâm như thể giữa trưa phê lào !

Source