Nhảy tới nội dung

Cố tình qua lối cũ

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Cố tình qua lối cũ
Thăm những hàng quán xưa
Bao nỗi buồn đã ngủ
Lại về dưới màn mưa

Nhớ những ngày nắng đổ

Nhớ những chiều mưa bay
Tớ đã từng rất ngố
Nói những điều chưa hay.

Source