Nhảy tới nội dung

Tháng 5 chiều vàng đung đưa gió

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Tháng 5 chiều vàng đung đưa gió
Nắng làm bông lúa rợn đồng xanh
Em về hương lúa mau quá ngõ
Tặng nắng hay là dành cho anh.

Chở em rong đuổi khắp lối quen

Qua từng con phố khá bon chen
Đường kia ai vẽ, ngoài kia đẹp
Đường tới tim mình chỉ có em.

Source