Nhảy tới nội dung

Cuộc sống học việc khá khó khăn

· 1 phút để đọc
Sieg

Cuộc sống học việc khá khó khăn
Bug lên, bug xuống khá lằng nhằng
Fix xong một lỗi lại thêm bốn
Trốn cũng chẳng được, tránh chẳng xong.

Bản thân hi vọng với chờ mong

Bản thân trở thành người chiến thắng
Nhưng chợt nhận ra mình còn học
Em phải vượt qua lớp vỡ lòng.

Thú thật nhiều khi khá là tệ
Lỗi nhiều như thế cứ chạy về
Đêm hôm ngồi nghĩ, tâm trạng chán
Chén tạm năm bát chẳng no nê.

"No pro blem" gì khó khăn cả
Kiểu gì thời gian cũng trôi qua
Tôi đang đứng còn bạn đang ngã
Thôi nào đứng dậy đường còn xa.

Mọi bông hoa hướng về mặt trời
Con người cũng chỉ cần vậy thôi
Chớ có đi theo đường lạc lối
Hãy nhớ rằng bạn còn có tôi.

Chú thích: Tôi === Mặt trời
#thang12
#December
#Winter
#sieg
@ape.poe

Source