Nhảy tới nội dung

Chiều anh qua mấy ngõ

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Chiều anh qua mấy ngõ
Có nhiều thứ khác xưa
Những nỗi buồn tưởng nhỏ
Lại sáng tỏ trong mưa

Tối anh qua vài ngõ

Tưởng rằng vẫn như xưa
Nhưng mà không có gió
Chẳng lẽ chốc lại mưa.

Sáng anh lượn qua ngõ
Tưởng rằng đã ngớt mưa
Đúng thật mặt trời nhỏ
Quả là khác ngày xưa.

Trưa cùng em qua ngõ
Chả khác gì ngày xưa
Xong rồi lại có gió
Một chốc nữa lại mưa

@ape.poem

Source