Nhảy tới nội dung

Hoa lạ xin đừng níu chân ta

· 1 phút để đọc
Sieg

Hoa lạ xin đừng níu chân ta
Cảnh sắc bao la tựa món quà
Thân mềm một góc vươn mình đấy
Ta giữ bóng mình, che chở hoa !

Source