Nhảy tới nội dung

Lá quốc kì bay bay trong gió

· 1 phút để đọc
Sieg

Lá quốc kì bay bay trong gió
Dưới quảng trường vọng Tiến quân ca
Nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn tất cả
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Source