Nhảy tới nội dung

Anh gửi em phượng nở

· 1 phút để đọc
hc

Anh gửi em phượng nở
Tiếng ve sầu nên thơ
Anh gửi em câu chờ
Bên dòng đời duyên nợ...

Source