Nhảy tới nội dung

Hương ổi còn vương trên hạt mưa

· 1 phút để đọc
Sieg

Hương ổi còn vương trên hạt mưa
Nhắc ta về một đêm se lạnh
Nồng nàn hoa sữa trong đêm tỏa
Ngồi buôn cùng "ai" chuyện đời thừa,
Trời trong, mây vắng, một chút gió
Ngồi uống trà đá nhá hướng dương

Hiện thực chỉ còn ta ở lại
Dịch bệnh trong nhà, bóng dưới giường.

Source