Nhảy tới nội dung

Ánh dương dần tắt bóng chiều tà

· 1 phút để đọc

Ánh dương dần tắt bóng chiều tà
Ngày dài nắng gắt sớm vụt qua
Anh đây em đó về chung lối
Buổi tối chung đường ắt thành đôi.

Source