Nhảy tới nội dung

Bạn lấy áp lực làm lí do

· 1 phút để đọc
Sieg

Bạn lấy áp lực làm lí do
Cầm vội điếu thuốc chẳng đắn đo
Rít lấy một hơi thật sảng khoai
Điếu thuốc đang dài rụt co ro.

Hút được chút, tưởng vui bạn ơi

Bỏ trắng hàm răng nhuộm vàng rồi
Trước mắt tận hưởng sau mới thấy
Bổ phế Nam Hà lại lên ngôi.

Khói bay lả phả trong căn phòng
Phì phèo điếu thuốc dưới ánh trăng
Hít hít , thở thở mặt hằm hằm
Hút thuốc áp lực, bỏ cho xong.

Source