Nhảy tới nội dung

Năm mới xuân sang thêm tuổi mới

· 1 phút để đọc
Sieg

Năm mới xuân sang thêm tuổi mới
Ông táo bận rộn lên chầu trời
Gia đình, tình yêu còn đang đợi
Đừng vì vài chén nhấp đầu môi,

Ngày xuân hoa nở tươi màu trắng

Điểm hồng tô vẽ giữa ngày rằm
Tết ơi xin đừng vội vàng quá
Cạnh người yêu dấu với người thăm.

Source