Nhảy tới nội dung

Liệu gặp được em lúc tình cờ

· 1 phút để đọc

Liệu gặp được em lúc tình cờ
Lần đầu gặp mặt lấy làm ngơ
Ghé ngang đời anh dù một chút
Khiến cho tim anh bỗng thẫn thờ.

Em có xù mình gồng gai góc

Anh vẫn nhận ra một đoá hồng
Tay anh vươn ra như muốn hỏi
Sát lại gần anh chút được không ?

Khi em nói rằng em yêu tôi
Là tôi bước trên đỉnh mây trời
Hãy kể tôi nghe về vĩnh viễn
Chỉ một lần thêm nữa mà thôi !

Source