Nhảy tới nội dung

Nắng mùa hạ thiêu cháy mùa đông

· 1 phút để đọc
Sieg

Nắng mùa hạ thiêu cháy mùa đông
Bức tranh khung cảnh dệt ấm nồng
Phía xa đâu đó thêm chút sáng
Ánh hoàng hôn vàng lửa và than!

Source