Nhảy tới nội dung

VẮNG EM

· 1 phút để đọc
buivanbao

VẮNG EM
Từ ngày ta sống bên nhau
Tối nay lần đầu anh ngủ vắng em.
Chiếc giường sao thấy rộng thêm?
Tìm đâu hơi ấm thân quen hôm nào?
Nghe đâu giọng nói ngọt ngào

Cánh tay để gối đi vào trong mơ.
Chỉ còn anh với vần thơ
Thức cùng nhau để đón chờ ban mai.

Source