Nhảy tới nội dung

Sáng như ban ngày

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Sáng như ban ngày
Tối như ban đêm
Đâu thể ngờ trước
Chợp tối trăng lên
Gió thì thổi lá
Nắng đốt cháy hoa

Ngày 40 độ
Tập tô làn da
Nếu có điều hoà
Ngoài kia chẳng lượn
Trong nhà ở suốt
Mùa hè có em qua !

Source