Nhảy tới nội dung

Lặng nhìn dòng nước sô

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Lặng nhìn dòng nước sô
Đứng dựa thành mặt hồ
Trời chiều đang ngả bóng
Tựa gì đó trông mong,

Toàn cảnh mang chút nhớ

Kỉ niệm gói vào mơ
Khắc họa vào trong ảnh
Lối cũ tìm nàng "thơ".

Source