Nhảy tới nội dung

Mong cho đất nước

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Mong cho đất nước
Hi vọng gia đình
Mong cho nhà nhà
Dồi dào sức khỏe
Kiểm soát covid
Tạm biệt dịch bệnh

Bao nhiêu kế hoạch
Sẽ được thực thi
Những điều tích cực
Từ lâu đã nghĩ
Đừng để phung phí
Đừng lãng quên đi
Bao nhiêu hoài bão
Hòa với ước mơ
Bao nhiêu ý thơ
Đừng để bỏ lỡ !
Trai lớn lấy vợ
Gái lớn gả chồng
Ôm cả vào lòng
Tình yêu đất nước
Những thứ thân thuộc
Đừng để xa xôi
Đừng đi la cà
Hay mải rong chơi
Hãy nhớ một nơi
Được gọi là nhà
Và một năm mới

Source