Nhảy tới nội dung

Ngũ hồ tứ hải không nhà.

· 1 phút để đọc
thanhnguyen

Ngũ hồ tứ hải không nhà.
Thiên nhai hải giác đâu là quê hương.
Nửa đời sống kiếp tha phương.
Ngày đây mai đó cuối đường về đâu.
Mây đen giăng phủ kín đầu.
Tìm gốc tửu quán giải sầu tìm vui.

Mưa rơi tí tách không nguôi.
Bao chuyện xưa cũ nối đuôi tìm về.
Lữ khách lòng nặng lời thề.
Hư danh, ảo vọng u mê kiếp người.

Source