Nhảy tới nội dung

Bản thân anh tựa như từng quyển sách

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Bản thân anh tựa như từng quyển sách
Sử dụng kiến thức để được quen em
Bày tỏ tình yêu bằng mọi kiểu cách
Nói hết bằng miệng chỉ để em quen.

Source