Nhảy tới nội dung

Gửi chào lịch sử lời hỏi thăm

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Gửi chào lịch sử lời hỏi thăm
Bao nhiêu thế hệ, biết bao rằm
Bao nhiêu kí ức ngày giải phóng
Lịch sự Việt Nam 46 năm !

Source