Nhảy tới nội dung

Về đêm cô đơn chầm chậm đến

· 1 phút để đọc
Sieg

Về đêm cô đơn chầm chậm đến
Tương tư về ai, lúc trăng lên
Trong cảnh đêm đèn chập chờn nháy
Mắt chớp hàng mi, ngủ cho quên

Source