Nhảy tới nội dung

CÚC BỒ QUÊ TÔI

· 1 phút để đọc

CÚC BỒ QUÊ TÔI
Cúc Bồ vùng đất quê tôi
Có dòng sông Luộc nước trôi bên làng.
Người dân chịu khó đảm đang
Phụ nữ vun vén lo toan việc nhà.
Nam giới đi làm ăn xa

Nghề mộc truyền thống vang xa khắp vùng.
Quê tôi quê của anh hùng
Xưa kia Khúc chúa đã vùng đứng lên.
Mang lại cuộc sống bình yên
Cho dân cho nước, viết lên sử vàng.
Cầu mong cuộc sống an khang
Đến với tất cả dân làng quê tôi.

Source