Nhảy tới nội dung

Ta say No, qua biết bao ngày tháng

· 1 phút để đọc
Sieg

Ta say No, qua biết bao ngày tháng
Lùi lịch thơ qua bao ngày lãng mạn
Tạm biệt mưa ngày hôm qua nặng hạt
Đợi một chiều, ngày hè nắng chói chang,

Thơ ta biên thường hay còn nhầm dấu

Thơ luôn vui, hiếm khi thấy buồn sầu
Đặt trong đó bao nhiêu điều suy nghĩ
Mong độc giả gắn bó ngày càng lâu!

Lên lịch trình lâu lâu được một bài
Chờ bạn đọc, bạn phản hồi sớm mai
Trong tình yêu cũng đôi lần sợ hãi
Đừng vội dập, đừng vội tắt nắng mai.

Source