Nhảy tới nội dung

Những kỉ niệm không thể nào quên

· 1 phút để đọc
Sieg

Những kỉ niệm không thể nào quên
Cớ sao còn lưu dầy trang vở
Noel năm nào ta còn nhớ
Để đến giờ gói gọn thành thơ.

Lưỡi hổ ý chí trong cuộc sống

Mang màu đỏ may mắn, thành công
Sang thêm một năm ta tuổi mới
Mê ly mĩ lệ đã rực hồng !

Hiện tại là một khúc nhạc mới
Dẫu cuộc đời là bản tình ca
Mạnh mẽ, nỗ lực bao nhiêu đấy
Trở ngại Covid, ắt vượt qua.

Noel năm nay chẳng vui gì
Mặc cho ngoài đường người vẫn đi
Trong tâm từ lâu ta hằng nghĩ
Một mai sau này chẳng cách Ly !

Source