Nhảy tới nội dung

Ngày qua ngày, dập khuôn lặp lại

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Ngày qua ngày, dập khuôn lặp lại
Chẳng để ý, lại đến ngày mai
Sống nhàn hạ, vui vẻ một chút
Chẳng qua là vì back_end die.

Source