Nhảy tới nội dung

Ngày qua ngày, dập khuôn lặp lại

· 1 phút để đọc
Sieg

Ngày qua ngày, dập khuôn lặp lại
Chẳng để ý, lại đến ngày mai
Sống nhàn hạ, vui vẻ một chút
Chẳng qua là vì back_end die.

Source