Nhảy tới nội dung

Ta gặp nhau một lúc

· 1 phút để đọc
Sieg

Ta gặp nhau một lúc
Hay nhìn trộm một giây
Bên nhau như lúc này
Hay lại lẩn trong mây !

Source