Nhảy tới nội dung

Hôm nay mùng 8 tháng 3

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Quanh đâu cũng thấy nhiều hoa ngoài đường
Có ai mua tặng người thương
Có ai dành tặng người thường quanh ta
Dẫu bận rộn, dẫu gần xa
Nếu không bận việc về nhà bên u.

Source