Nhảy tới nội dung

Anh thương người chưa tới

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Anh thương người chưa tới
Anh nhớ người đã đi
Anh ôm cả đất trời
Sao chẳng thể yêu em!

Source