Nhảy tới nội dung

Lặng tìm tình yêu giữa màn đêm vắng

· 1 phút để đọc
Sieg

Lặng tìm tình yêu giữa màn đêm vắng
Sao lưu kí ức, cô gái không quên
Đường xưa nguyệt vọng biết bao yêu dấu
Trằn trọc về người con gái không tên
Kỉ niệm ngang qua, dường như đã cũ
Những bóng hình, khung cảnh hóa ngày xưa

Mong tình yêu, chập đêm đừng tới nữa
Mai này băng cắt qua những vệt mưa.

Source