Nhảy tới nội dung

HF chung tình lắm đó em

· 1 phút để đọc
nguyenmanhcuong

HF chung tình lắm đó em
Vàng bạc châu báu anh chẳng thèm
Thuỷ tinh như em anh lại thích
Muôn kiếp muốn trọn tình với em

Thuỷ tinh em đây cũng giống anh

Sống trên thế gian chẳng tranh giành
Trần đời ngoài kia em chẳng biết
Chỉ biết tan chảy là vì anh.

Source