Nhảy tới nội dung

Mượn con dao chia đôi lòng đỏ trứng

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Mượn con dao chia đôi lòng đỏ trứng
Lòng đỏ đào lơ lửng giữa không trung
Cuộc sống sao chia hai phần khác thực
Trên bình yên dưới sóng đánh từng vùng.

Source